7. junij 2017, 19:00 Predstavitev arhiva, projekcija video del in pogovor o arhiviranju sodobne umetnosti Ursula Blickle Video Archive, 21er Haus, Arsenalstraße 1, 1030 Dunaj
Postaja DIVA je spletni in fizični arhiv video in novomedijske umetnosti, ki ga SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana razvija od leta 2005 z namenom raziskovanja, dokumentiranja, arhiviranja in predstavljanja video in novomedijske umetnosti.

V sodelovanju s partnerskim arhivom Ursula Blickle Video Archiv in s podporo Skice se bo arhiv prvič predstavil dunajskemu občinstvu. Predstavitev bo uvedla Barbara Borčić, vodja arhiva in kuratorka video programa, ki bo razložila, kako je arhiv začel nastajati.

Sledila bo projekcija programa Postaja DIVA predstavlja 4, ki je kronološko zaokrožen program z izbranimi šestnajstimi video deli avtorjev različnih generacij.

Predvajanju filmov bo sledil pogovor v angleškem jeziku s kuratorko Barbaro Borčić, umetnico Ano Čigon ter umetnico in so-direktorico Medienwerkstatt Wien Gerdo Lapmalzer, ki ga bo moderirala Claudia Slanar, vodja arhiva Ursule Blickle.

Program Postaja DIVA predstavlja 4 izpostavlja premike v razumevanju in rabi videa kot izraznega sredstva in avtorske specifike na tehnološki, medijski in vsebinski ravni v razponu treh desetletij s poudarkom na delih iz novega tisočletja. Razdeljen je v tri sklope:

- iz analognega v digitalno: Miha Vipotnik: Prostor 2 / Space 2, 1986; Ana Čigon: One More Kick, 2009; Sašo Sedlaček: Veliki izklop / The Big Switch Off, 2011; Luka Dekleva: Singing Bridges, 2008; Vesna Bukovec: Important News, 2003; Nika Špan: How to Socialise the Blues?, 2007;

- od spomina k fikciji: Ema Kugler: Tajga / Taiga, 1996; Damijan Kracina in Vladimir Leben: Galapagos, 2005; Marko A. Kovačič: Naprej v preteklost / Forth into the Past, 1995; Valerie Wolf Gang: Oddaljen spomin / Distant Memory, 2014;

- od vtisa do odklona: Nataša Prosenc Stearns: The Noise Factor, 2012; Urška Djukić: Persistence 2, 2014; Neven Korda: Jesensko tihožitje / An Autumnal Still Life, 2002; Zvonka T Simčič: Broken h-h-h…egg, 2000; Jasna Hribernik: Tense Present: Šum fotonov / Tense Present: Photon Noise, 2015; Andrej Lupinc: V 8. minutah okoli sveta / In Eight Minutes Around the World, 1990-2000.

  • Kontakt:
  • SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Dušan Dovč, dusan.dovc@scca-ljubljana.si, T: +386 51 361 681
  • Ursula Blickle Video Archiv; Museum für zeitgenössische Kunst, Schweizergarten, Arsenalstraße 1, 1030 Wien
  • Claudia Slanar, C.Slanar@belvedere.at, T +43 1 79 557 320
  • Produkcija dogodka: SCCA-Ljubljana / Postaja DIVA, SKICA, Ursula Blickle Video Archiv
  • Kuratorka video programa: Barbara Borčić

Foto: Miha Vipotnik: Space 2, 1986, still. Courtesy of the Artist.

Vizualna umetnost