29. april do 30. maj 2022 Fotografska razstava Photon Gallery, Zieglergasse 34, 1070 Dunaj
Izhodiščna točka razstave je nekdanji kamnolom v predmestju Ljubljane, ki je bil v preteklosti namenjen izdelavi asfalta za cestno podjetje. Nekdanji industrijski kompleks sestoji iz več sektorjev v različnih stanjih neuporabe. Območje naj bi se za podobne namene uporabljalo že stoletja, kamnolom pa je v modernejši obliki začel delovati v tridesetih letih dvajsetega stoletja. Od zgodnjih osemdesetih let naprej je bilo območje kamnoloma predmet številnih neuspešnih načrtov prenove, dokler ni gradbeno podjetje podleglo finančnemu izčrpavanju vodstva in je upravljanje zemljišča prevzela slaba banka. Večino stavb industrijskega obrata so odtlej porušili. Predeli območja so preraščeni ali pa so postali del javnega prostora, osrednji del pa se še vedno uporablja kot odlagališče gradbenih odpadkov.


Otvoritev: petek, 29. april, ob 18:00

Lin Gerkman z zbiranjem in preučevanjem fotografij, pisem, zapisnikov sej, publikacij, načrtov, vzorcev materialov, konstrukcijskih elementov, spletnih objav ter drugih tehničnih materialov, osebnih predmetov in arhivskega gradiva ter ustvarjanjem lastnih fotografij materialnih sledi raziskuje družbene in okoljske posledice prehoda iz socialistične gospodarske ureditve z delavskim samoupravljanjem v tržno gospodarstvo z močnimi težnjami posameznih akterjev po čim hitrejši akumulaciji kapitala. Obdobje politične in gospodarske tranzicije mapira skozi odtise, ki jih pušča na gospodarstvu, življenjih delavcev in okolju.

Lin Gerkman (roj. 1995) je diplomiral iz industrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je vpisal tudi magistrski študij. Poleg oblikovanja deluje na področju vizualne umetnosti. V svojih delih se ukvarja z iskanjem pomena v najdenih predmetih in vsakdanjih situacijah ter raziskovanjem aktualnih dogajanj in ostankov novejše zgodovine, ki jih oblikujejo. Različne vrste najdenih predmetov in arhivskih materialov uporablja kot izhodišče za ustvarjanje povsem novih del ali pa jih združuje v nove sestavljene celote. Zanima ga razumevanje posameznikovega odnosa do doma, vplivov družbenih tranzicij ter odnosa med političnim in zasebnim.


Foto: © Lin Gerkman, First Snow Series, 2015-2021

Vizualna umetnost