1. do 31. julij 2018 Raziskovalka v rezidenci
Mojca Puncer je doktorirala iz filozofije na Univerzi v Ljubljani. Je docentka za filozofijo na Univerzi v Mariboru, sodelavka Oddelka za likovno umetnost Pedagoške fakultete Maribor, Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Maribor in Fakultete za dizajn v Ljubljani. Deluje kot pedagoginja v kulturi in kritičarka/recenzentka, kot neodvisna kuratorka na področju sodobne umetnosti (mdr. je sodelovala v mednarodni kuratorski skupini pri kolaborativnem umetniškem projektu BLOKI, 2013–2015) in publicistka. Je ustanovna članica Inštituta za nove medije in elektronsko literature v Ljubljani. Objavlja v številnih publikacijah doma in na tujem. Je avtorica knjige Sodobna umetnost in estetika (2010). Pred izidom je njena nova knjiga Medprostori umetnosti (Sophia, Ljubljana). Živi in dela v Ljubljani.

Področja njenega raziskovanja so: filozofija umetnosti, kulture in izobraževanja, estetika, sodobna umetnostna zgodovina, teorija umetnosti, likovna umetnost, vizualna kultura in teorija novih medijev. Glavne raziskovalne teme so: umetniška raziskava, participacija, performativnost, telo, prostor, umetnost v javnem in socialnem prostoru, novomedijska umetnost, umetnost in znanost.

Naslovna tema njene raziskave na Dunaju je UMETNOST V DRUŽBENI SFERI: paralelne strategije, participatorne prakse, stremljenja v skupnost. Glavna vprašanja, ki si jih zastavlja v zvezi z načrtovanim projektom, so naslednja: Katere so ključne značilnosti institucionalnih, diskurzivnih, družbeno-političnih in ideoloških kontekstov sodobne umetnosti v Sloveniji in Avstriji? Kakšne so povezave med kulturnimi lokacijami (muzeji, galerijami, gledališči, ulicami, itn.) in domeno politike v pogojih neoliberalnega kapitalizma? Kakšno je posledično dojemanje urbanega javnega, socialnega in skupn(ostn)ega prostora ter vloge umetnosti v njem? Kako na to dojemanje vplivajo javne politike in politike same umetnosti? S kakšnimi sredstvi sodobna umetnost posega v urbano javno, družbeno in politično sfero? Kakšna je pri tem vloga kritiških in teoretskih orodij ter umetnostnega izobraževanja?

Umetniki v rezidenci