22. november 2018, 18:00 Poglavje Cankarjeve recepcije v Avstriji Slovenski inštitut na Dunaju, Praterstraße 25/I (Fürstenhof), 1020 Dunaj
*Ivan Cankar in Michael Guttenbrunner
  • Poglavje Cankarjeve recepcije v Avstriji
  • Predstavlja Dr. Erwin Köstler

Leto 2018 je leto spomina na 100. obletnico smrti Ivana Cankarja (1876-1918), ki je deset let svojega življenja preživel na Dunaju (četrt Ottakring), kjer je napisal velik delež svojih literarnih del. Slovenski inštitut na Dunaju (Povezava) ob tej priložnosti osvetljuje Cankarjevo politično življenje. Bil je tesno zavezan socialni demokraciji ter na avstroogrksih parlamentarnih volitvah leta 1907 celo kandidiral za Socialno demokratsko stranko Južnih Slovanov.

Avstrijski pesnik Michael Guttenbrunner (1919-2004) se je Ivanu Caknarju približal na globoko oseben, pa vendar izjemno poltičen način. O njem je pisal, še preden je njegovo ime bilo del diskurza o Dunaju Fin de siècla. V nekaterih besedilih, v katerih je tako Cankarjevo poetiko kot njegovo uporniško držo opisal kot vseživljenjski izziv, je izhajajoč iz Cankarja formuliral zavezujočnost med poezijo in družbenih angažmajem, ki je aktualna do danes.

Iz zoperstavitve dveh načinov recepcije in iz besedil obeh avtorjev nastane majhna panorama tém, ki ju povezujejo, ter vsem razlikam poetik navkljub razkrivajo sovpadanja tako v njunih dojemanjih sveta kot v izbiri literarnih motivov.


Podprto s strani Slovenskega kulturno-informacijskega centra SKICA ter SPÖ Ottakring

Literatura