23. do 25. oktober 2018 Predavanje in sprehod Različni prizorišči
*23. oktober 2018 ob 18:00:
  • Darja Peperko Golob: Slavko Grum – od Novega Mesta do Dunaja
  • predavalnica IÖK, Hanuschgasse 3, Hof 2, stopnišče 4, 1. nadstropje, 1010 Dunaj

Slavko Grum – od Novega Mesta do Dunaja«; predava Darja Peperko Golob, vodja domoznanskega oddelka in posebnih zbirk Boga Komelja v Knjižnici Mirana Jarca Novo Mesto. Literarni večer je posvečen slovenskemu dramatiku in pisatelju Slavku Grumu (1901–1949), ki je svoja študijska leta preživljal na Dunaju. Predstavljena bo njegova zapuščina, ki jo hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto, njegov ustvarjalni opus pa bomo spoznali tudi skozi interpretacijo odlomkov literarnih del, pisem in dnevniških zapiskov.


  • 25. oktober 2018 ob 16:00
  • Grumov Dunaj okoli leta 1920 - sprehod po dunajskem prvem okraju
  • Mezanin (CAN), Teinfaltstrasse 4, 1010 Dunaj

V okviru dopolnilnega pouka slovenščine na Dunaju.


Organizatorji: dopolnilni pouk slovenščine na Dunaju, Slovenska iniciative Dunaj, Društvo knjižničarjev Dolenjske, Knjižnic Mirana Jarca Novo mesto, Slovenski inštitut na Dunaju ter Slovenski kulturno-informacijski center v Avstriji.


Foto: hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto

Literatura