Vizualna_umetnost_slo_Predstavitev_prispevkov_in_pogovor_O_NOVICAH!_Nika_Autor:_Novicam_se_ne_odpovemo!_II