16. maj do 11. junij 2017 Wiener Festwochen 2017 ARCC.art Open Space, Kaiserstraße 76, 1070 Dunaj
Paviljon države NSK služi vnovični obravnavi tematik kot so državljanstvo, skupna kulturna ali politična dediščina in pomen inštitucije države. Pri tem so v ospredju predvsem vprašanja, ki dandanes najbolj pestijo države iz političnega zornega kota: migracije, zgodovina in identiteta.

Paviljon je sestavljen iz dveh delov:

1. Apologija Moderne Država NSK je država v času, ki namesto zamejitve državnega ozemlja zahteva predvsem pozornost in dejanja oz. aktivno participacijo. Prvi del paviljona je zato namenjen obliki, ki jo lahko danes povežemo s starimi imperialističnimi državami – apologije. V tem primeru je to neke vrste "opravičilo moderne", ki se od ostalih razlikuje v tem, da ne le priznava preteklost, temveč želi aktivno vplivati tudi na prihodnost.

2. Nov simbolični nered Osrednji aspekt inštalacije Evropa v drugem delu so odgovori 100 različnih državljank in državljanov, migrantk in migrantov ter oseb brez državljanstva na vprašanja, ki se nanašajo na "evropsko dediščino" in njihovo lastno zgodovino. S predstavitvijo različnih kolektivnosti in vidikov prihodnosti, ki presegajo temačno obzorje naše sedanjosti, naj bi se ta (evropska) zapuščina tako na novo opredelila.

Urad za izdajo potnih listov V paviljonu se nahaja tudi provizorični urad za izdajo potnih listin države NSK. Obiskovalke in obiskovalce skozi razstavo vodijo prosilci za mednarodno zaščito, ki hkrati pripovedujejo o svojih izkušnjah z migracijo in o življenju v Avstriji. Vsem, ki zaprosijo za potni list in so pripravljeni na dialog, se potni list tudi izstavi. S tem postanejo novi državljani države NSK.

Instalacija Evropa Umetnici Ramesch Daha in Anna Jermolaewa (Instalacija v Benetkah: Ahmet Öğüt) sta zbrali 100 glasov ljudi, ki so se iz različnih razlogov odločili za pot v Evropo. S pomočjo vprašalnika postavljata umetnici splošna in osebna vprašanja, s katermi skušata spoznati pogled teh ljudi na Evropo. Iz arhiva vseh teh odgovorov je tako nastala univerzalna in hkrati skrajno osebna slika (Evrope). Namesto strnjenih odgovorov, združenih s pomočjo običajnih oblik pripovedovanja, instalacija v tej obliki odpira obilico drugih povezav in zgodb. Instalacija je kritičen odgovor na "evropske pripovedi" in hkrati postavlja vprašanja glede prihodnosti Evrope. Delo je odprt arhiv izkušenj, idej in upanja.

Več informacij na spletni strani Wiener Festwochen 2017

Fotografija: © IRWIN

Vizualna_umetnost_slo_NSK_State_Venice_Pavilion_in_Vienna_—_Thinking_Europe_Wiener_Festwochen_2017