13. junij 2017, 18:00 Izzid knjige in predstavitev projekta na fundaciji ERSTE ERSTE Foundation, Am Belvedere 1, 1010 Dunaj
Druga eksplozija – Slovenska umetnost v devetdesetih, izzid knjige in predstavitev projekta na fundaciji ERSTE s Tadejem Pogačarjem in Dejanom Habichtom.

Druga eksplozija: devetdeseta je večletna transdisciplinarna raziskava in izobraževalni projekt, ki ga je pripravil in ograniziral P.A.R.A.S.I.T.E. inštitut v sodelovanju s Koroško galerijo likovne umetnosti in izobraževalnim programom mladih kuratorjev INKUBATOR med letoma 2014 in 2016.

Druga eksplozija: devetdeseta je selektivni in subjektivni pregled najpomembnejših kritičnih umetniških praks devetedesetih, ki predstavljajo pomembno silo v inovativnih procesih. Pobudnike le-teh je zanimal tisti del umetniške produkcije, ki je na kratko moč označiti kot umetnost po postmodernizmu. V mislih so imeli nove politizacije, postkonceptualne prakse, aktivne intervencije v družbeni red, dialogizem, nove modele samoorganizacije, oblikovanje novih neformalnih modelov produkcije in prezentacije itd. Sodobna umetnost devetdesetih v Sloveniji je podobna tisti iz šestedesetih, kot transgresivna, predstavljajoč nove oblike neposredne komunikacije in dialoga s publiko, participacije in sodelovanja, osredotočena na kritično družbenost in ekperimentiranje z različnimi modeli kulturnih institucij ter samorganizacije, je transdisciplinarna. Za njihovo razumevanje je posebej dragocen pogled antropologov, ki so k analizi in razumevanju postsocialnih družb prispevali nove logike in perspektive. Perspektive ki so bile različne od teh, pripoznanih v “tranziciologiji”. S tem so eksplicitno pokazali nove oblike postkolonialne odvisnosti, v katere so ujete nekdanje socialistične države.

Tadej Pogačar je umetnik, kurator in učitelj, živeč v Ljubljani, Sloveniji. Študiral je umetnostno zgodovino, etnologijo in likovno umetnost na Filozofski fakulteti na Univerzi v Ljubljeni in diplomiral iz slikarstva na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kjer je prav tako končal podiplomski študij. Je ustanovitelj in odgovorni director P.A.R.A.S.I.T.E. inštituta (ustanovljenega leta 1998), neprofitne kulturne institucije, ki vodi Galerijo in center P74 ter projektni prostor in knjigarno KAPSULA. Zanimajo ga teme neformalne ekonomije, participatornega urbanizma, globalnega spolnega dela in trgovanja z ljudmi.

Dejan Habicht je fotograf, konceptualni umetnik in pisec. Študiral je filozofijo in etnologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (med letom 1978-1984) ter diplomiral iz etnologiije leta 1984. Od leta 1987 do 2000 je deloval kot samozaposleni fotograf; od leta 2002 je zaposlen kot fotograf Moderne galerije v Ljubljani.

  • Več informacij
  • ERSTE Foundation, Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, v pritličju Erste Campusa, vhod iz strani Arsenalstraße.

Foto: © Vuk Cosic, “History of Art for Airports (Duchamp)”, 1997

Vizualna_umetnost_slo_Druga_eksplozija_–_Slovenska_umetnost_v_devetdesetih_Izzid_knjige_in_predstavitev_projekta_na_fundaciji_ERSTE