Vizualna_umetnost_slo_Branko_Lenart_HAND:WORK_Knjižna_predstavitev