Vizualna_umetnost_slo_Alenka_Vidragar:_Zveneči_kamni_/_Igor_Banfi:_Hoja_po_vodi_Otvoritev_razstave_s_kiparsko-glasbenim_performansom