1. do 30. april 2019 Umetnik v rezidenci
Miha T. Horvat, rojen 1976, živeč v Mariboru, je diplomiran etnolog in kulturni antropolog (FF Ljubljana) in magister umetnosti - novih medijev (Univerza za uporabne umetnosti Dunaj). Od leta 2009 je pravni zastopnik Ustanove Fundacija Sonda, soustanovitelj Transnacionalne gverilske umetnišške šole in od 2013 odgovorna oseba interdisciplinarnega laboratorija GT22. Med leti 2012-2015 je vodil programsko ekipo Kina Udarnik, med 2016-2018 pa je bil kurator Mednarodnega festivala računalniških umetnosti. Polje njegovega umetniškega ustvarjanja so uprizoritveni prostori, gledališke scenografije in svetloba oziroma medijske skulpture ter prostorsko-konceptualne intervencije. Kot del avtorske naveze son:DA se je samostojno in skupinsko predstavil v vseh najpomembnejših likovnih in gledaliških institucijah doma in tudi v-na nekaterih najpomembnejših prostorih, manifestacijah in festivalih sodobne umetnosti v tujini. Večni sonda.kibla.org, gt22.si in tgas2014.wordpress.com. Na Dunaju v sklopu Transnacionalne gverilske umetniške šole in projekta "Haben und Brauchen in Wien” pripravlja "Lekcijo Huxtrl" skupaj z Aphro H. Teslo. O projektu na povezavi (Link)


Foto: © Miha T. Horvat

Umetniki v rezidenci