11. junij 2019 Ob 70. obletnici smrti Slovenski inštitut na Dunaju, Hanuschgasse 3, stopnišče 4, 1. nadstropje, Top 1046, 1010 Dunaj
Oton Župančič je bil med merodajnimi pesniki slovenske moderne, izstopal je tudi kot avtor za mladino, kot prevajalec, esejist in kot javna oseba, ki je imela svojo besedo ob prelomnih trenutkih slovenske polpretekle zgodovine. Kot dramaturg in vodja je bil tesno povezan z gledališkim dogajanjem v Ljubljani, sam je prevajal skoraj celega Shakespearja in druge svetovne klasike v slovenščino, skrbel pa tudi za uprizoritve Cankarjevih dram. S svojo vsestransko dejavnostjo je trajno vplival na standard uprizarjanja na slovenskem odru. Po okupaciji Jugoslavije l. 1941 se je priključil Osvobodilni fronti in je bil kot javna oseba izpostavljen pregonu zastran kolaboraterjev. Po vojni in že prej je bil Župančič počašcen s ševilnimi izdajami njegovih del in kot izstopajoč slovenski kulturnik, Kot pesnik in pisatelj za mladino se je vpisal v kulturni spomin Slovencev.

Ob sedemdesetletnici smrti (11.6.1949) slavnega slovenskega pesnika in dramatika bo spregovoril Erwin Köstler, iz njegovih del bosta brala Tamara Sommeregger in Štefan Oraže. Izbira besedil in uprizortiev: Nika Sommeregger.

Prireditev je dvojezična.

Literatura_slo_Večer_v_spomin_na_Otona_Župančiča_Ob_70._obletnici_smrti