2. junij 2021 Literaturhaus Salzburg, Strubergasse 23/H.C. Artmann-Platz, 5020 Salzburg
Koncertni projekt pesnice Anje Zag Golob in skladatelja, pianista Draga Ivanuše je nastal poleti 2020, inspiriran s pesničino zadnjo knjigo z naslovom ”da ne bo bo več prišla da ne bo da me žge…” izdano v samozaložbi 2019 in prijateljstvom med umetnikoma.

Ideja projekta je združiti poezijo in glasbo na način, ki presega zgolj branje ob glasbi, temveč obravnava glasbo kot poezijo in v poeziji raziskuje njeno melodičnost in ritmičnost. Pri nastajanju glasbe je skladatelja navdihoval pesničin izraz,

poseben, enkraten način interpretacije, ritmiziranje, glasovne nianse, skratka glasbenost pesničinega izraza. Ob klavirju je postopoma vključeval še druge elemente, kot so računalnik, sintetični zvoki, posnet glas pesnice, glas glasbenika, pa tudi enega najstarejših električnih inštrumentov – theremin. Tako je nastala barvita paleta zvokov, šumov, med katerimi se sprehajajo besede, glasovi, se izmenjujeta glasba in poezija in tako imamo pred sabo popolnoma novo umetniško materijo.

Literatura_slo_Anja_Zag_Golob,_Drago_Ivanuša_–_koncert