4. februar 2019, 19:00 Branje in predstavitev knjige Literatur bei den Minoriten, Mariahilferplatz 3, 8020 Gradec
Andrea Stift-Laube piše prozo, Ana Pepelnik poezijo. Obe za izhodišče in lovišče svojih besedil jemljeta vsakdanja opažanja in razvijata jezik, ki se posložuje vsakdanje zvočnosti.

Andra Stift-Laube bo predstavila svoj novi roman Schiff oder Schornstein (Ladja ali dimnik). To je besedilo, ki svojo sturkturno in čustveno energijo črpa iz enega dogodka: izginotja Franziske, angažirane aktivistke in varuhinje okolja. Ila, Franziskina sestra in zaupnica, ter njen soborec retrospektivno pripovedujeta o skupnih doživetjih iz otroštva, o dogodivščinah in akcijah osvoboditev živali.

Pesmi Ane Pepelnik navdušujejo s svojimi lahno-ročnimi opisi vsakdanjih doživetij, ki v nenehni menjavi perspektiv, v premikih razmerij, v vrivanju nadrealističnih drobcev doživljajo tiha vznemirjenja: povrišna dobiva razpoke, tla izgubljajo trdnost, poznano postaja tuje, varnost obljubljajoča ponovitev grozeča.


Prireditev Literatur bei den Minoriten v sodelovanju z Internationales Haus der Autorinnen und Autoren Graz in ISOP-om, s podporo Kulturvermittlung Steiermark. Ana Pepelnik je štipendijantka IHAG-a.

Foto: Literatur bei den Minoriten

Literatura