20. do 25. september 2020 Literaturhaus Salzburg
Vabljeni na 2. nemško-slovensko prevajalsko delavnico, ki bo letos potekala v literarni hiši Literaturhaus v Salzburgu. Prijavijo se lahko prevajalci/-ke iz nemščine v slovenščino ter iz slovenščine v nemščino.

Po uspešno izvedeni 1. delavnici v ustanovi LCB leta 2016, ko smo se posvetili predvsem mlajšim prevajalcem, je 2. delavnica namenjena predvsem tistim prevajalcem/-kam iz nemškega v slovenski jezik in vice-versa, ki že imajo pogodbo z založbo, ki bo njihov prevod objavila. Prednost bodo imeli prevodi avtorjev/-ic, ki bodo pomembno prispevali k predstavitvi Slovenije kot častne gostje na Frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2022. Delavnica se bo 24. 9. 2020 sklenila s slovenskim kulturnim večerom.

V primeru drugega vala korone si organizatorji pridržujejo pravico, da delavnico izvedejo v spletnem okolju.

  • Delavnico vodita: Amalija Maček in Erwin Köstler
  • Udeležba: 8 prevajalcev/-k, 4 iz nemščine v slovenščino, 4 iz slovenščine v nemščino
  • Kraj: Literaturhaus Salzburg, Strubergasse 23, 5020 Salzburg, Avstrija
  • Čas: Od 21. do 25. septembra 2020 (prihod 21. 9. 2020 dopoldne, odhod 25. 9. 2020)
  • Stroški: Brezplačna udeležba. Hotelska nastanitev in kosila so vključena. Potni stroški bodo vsaj delno povrnjeni.

Prijava naj vsebuje: - kratek življenjepis in bibliografijo v nemščini ali slovenščini, - 3–5 strani (1800 znakov s presledki) prevoda, ki je še v delu, z dvojim razmakom in oštevilčenimi vrsticami (ob levem robu), - skenirano kopijo prevedenega odlomka v izvirniku, - kopijo pogodbe z založbo.

Popolne prijave sprejemamo do 15. julija 2020 na naslov: dskp@dskp-drustvo.si.

Informacije o izboru bodo znane do 25. julija 2020.

Projekt so podprli TOLEDO – program Nemškega prevajalskega sklada in fundacije Robert Bosch Stiftung, Društvo slovenskih književnih prevajalcev, JAK in slovenski kulturni center na Dunaju SKICA.

Literatura_slo_2._ViceVersa:_nemško-slovenska_prevajalska_delavnica