11. marec do 3. april 2016 Künstlerhaus, Galerie, 1010 Dunaj

Prve slike Tanje Prušnik, ki so nastale pod kratico „gnp“, so bile leta 2005 namenjene razstavi v Avstrijskem inštitutu v Ljubljani. 2005, petdeset let po vzpostavitvi republike Avstrije leta 1955. Petdeset let je lahko razdobje med dvema generacijama, na primer starostna razlika med starim očetom in vnukinjo. Petdeset let je pa tudi lahko čas, ki ga potrebujejo sledeče generacije za predelavo dogodkov, ki segajo daleč preko osebnih zgodb in so postale del zgodovine.

V tem primeru je staremu očetu bilo ime Karel Prušnik-Gašper, njegova knjiga „Gamsi na plazu“ je prvič izšla leta 1958. Ob priliki podelitve častnega doktorata celovške univerze Petru Handkeju 8. novembra 2002 je ta priporočal knjigo vsem navzočim in jih pozval: „Berite vendar!“ Peter Handke sam je knjigo prebral večkrat in vanjo vnašal opombe in komentarje. V svoji osebni izdaji je dodal še podatke lastne družinske biografije ter jih prekrival s pripovedmi iz Gašperjeve knjige. Odmevi knjige »Gamsi na plazu« so zaznavni tudi v Handkejevi drami »Immer noch Sturm« (»Še vedno vihar«) (Suhrkamp Verlag, Berlin 2010).

Tanja Prušnik razširja svoje slikarsko delo tako, da ga transformira in integrira v arhitektonske konstrukcije. Že v samem procesu slikanja presega »meje« slikovnega s tem, da »barvnih sledi« ne omejuje na klasično slikovno ravnino, ampak vključuje tudi stranske površine okvira, ki tako postane del prostorskega slikovnega telesa. Dvodimenzionalna površina slike se na ta način spremeni v tridimenzionalni prostorski objekt, čigar pobarvani površinski deli se razmnožujejo in zahtevajo od recipienta spreminjanje pogleda oz. stališča. Erwin Fiala, Graz 2013, odlomek iz kataloga

Slikarstvo Tanje Prušnik je razpeto med modernistično in postmodernistično slogovno naravnanostjo, predvsem pa razkriva njeno osebno senzibiliteto, njeno željo z manj povedati več. V njem avtorica na likovno samosvoj, reduktiven način predstavi svoja zanimanja za tok vode in kreativnih razmišljanj, ki jih ta prinaša s seboj. Na slikovnem odru igra ploskev svojo dominantno predstavo, a premišljeno puščanje odločnih, širokih barvnih sledi, za njimi odpira tudi dimenzijo iluzivne poglobljenosti. Zunanja izkušnja se povezuje z notranjo predstavnostjo in tako prehaja realnost v novo, slikarsko stanje, ki je čustveno vzneseno, duhovno poglobljeno in likovno osmišljeno. (Anamarija Stibilj Šajn)

Več informacij

Vizualna_umetnost_slo_Razstava_Tanja_Prušnik_–_UTOPIA_gnp2_in_Predstavitev_knjige_“Gamsi_na_plazu“_(založba_Wieser_/_nemški_izvod)a_-_Karel_Prušnik-Gašper_10_._in_16._marec