16. december 2016 do 21. januar 2017 Young contemporary photography from SouthEast Europe Galerie Photon, Zieglergasse 34, 1070 Dunaj

Sodelujejo: Lana Bregar / Jaka Bulc / Dejan Clement / Mia Ćuk / Vedad Divović / Ibro Hasanović / Sanja Knežević Jovanović / Andrea Palašti / Tina Umer

Skupinska razstava Drugačni svetovi 2016 predstavlja dela devetih avtorskih fotografov iz državJugovzhodne Evrope ter s tem ponuja vpogled v najnovejše tendence sodobne fotografije v regiji.Avtorje je izbrala mednarodna žirija v sestavi: Sophia Greiff (FotoDoks, München) Jasna Jernejšek (Photon – Center za sodobno fotografijo, Ljubljana), Lara Plavčak (Kino Šiška,Ljubljana) in István Virágvölgyi (Robert Capa Center, Budimpešta).

Z letošnjo četrto edicijo natečaja in skupinske razstave Drugačni svetovi Photon – Center zasodobno fotografijo uspešno nadaljuje z iniciativo Mlada sodobna fotografija, ki ob pomočisodelujočih strokovnjakov spodbuja, vrednoti in predstavlja dogajanje med mladimi inuveljavljajočimi se generacijami ustvarjalcev, starimi do 35 let, ki delujejo na področju sodobneavtorske fotografije. Vodilo natečaja ostaja ideja o drugačnosti, raznolikosti in kritični misli. Tudi četrta edicija natečaja Drugačni svetovi ni imela predpisane teme, kar se je odrazilo vraznovrstnosti prijavljenih del, tako v avtorskih izrazih in poetikah, kot v mnogoterosti fotografskihin s fotografijo povezanih praks in tehnik. Med skoraj sto prijavami je žirijo v močni konkurenciprepričalo devet raznolikih avtorskih projektov - od dolgoročnih konceptualnih projektov,dokumentarnega zasledovanja in ustvarjanja zgodb, stvarnih ali fiktivnih, do apropriacije najdenihfotografij in sistematičnega ustvarjanja arhiva. Po vsebinski plati vsa dela, bodisi s pogledomnavzven, v svojo neposredno okolje, bodisi s usmeritvijo navznoter, v lastni svet, predstavljajosvojstven pogled na trenutno družbeno stvarnost in avto-refleksijo avtorjeve/ičine pozicije.

Razstava je (zdaj že tradicionalno) nastala v sodelovanju s Centrom urbane kulture Kino Šiška inpod pokroviteljstvom Studia Okvir iz Ljubljane. Prva postavitev je bila v razsatavnih prostorih Galerije Photon in Kina Šiška med 7. novembrom in2. decembrom 2016.

Vizualna_umetnost_slo_Razstava:_Drugačni_svetovi_/_Different_Worlds_Young_contemporary_photography_from_SouthEast_Europe