28. do 30. januar 2016 Tretji srednjeevropski strokovni sejem za spomeniško varstvo Sejmišče Salzburg, Salzburg

28. januarja 2016 se na salzburškem sejmišču odpira že tretji srednjeevropski strokovni sejem za spomeniško varstvo, restavratorstvo in konservatorstvo, ki se odvija vsako drugo leto.

Cilj sejma je prekomejno sodelovanje za izdelavo skupnih, na varovanje resursov naravnanih rešitev v Srednji Evropi. Monumento se je razvil v mednarodni forum za izmenjavo znanj in izkušenj na področju uveljavljenih restavratorskih metod. Vrhunski program predavanj odseva aktualno stanje na spomeniško-varstvenem, obrtnem in restavratorskem področju.

Monumento je pod pokroviteljstvom avstrijske komisije UNESCO ter avstrijskega nacionalnega komiteja ICOMOS. Letošnjega sejma se prvič udeležujeta tudi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter Gyula Forster center za management kulturne dediščine iz Budimpešte (Gyula Forster National Centre for Cultural Heritage Management) in tako razširjata mednarodno komponento sejma.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ima svoje začetke v Centralni komisiji za raziskovanje in ohranjanje stavbnih spomenikov, ki je bila s cesarskim dekretom ustanovljena leta 1850. Dejanska letnica ustanovitve organizirane spomeniškovarstvene službe v Sloveniji pa je leto 1913, ko je bil dr. France Stele s strani Cesarsko – kraljeve centralne komisije za varstvo spomenikov na Kranjskem imenovan za deželnega konservatorja za  Kranjsko. Sodelovanje na sejmu odpira možnosti povezovanja spomeniško varstvenih služb  v srednje evropskem prostoru in odpira možnosti za sodelovanje pri razvoju stroke pa tudi na posameznih projektih.

Vizualna_umetnost_slo_Monumento_Salzburg_Tretji_srednjeevropski_strokovni_sejem_za_spomeniško_varstvo