Urška Alič je leta 2010 za diplomsko delo Booknjiga, tekstilna monografija" > Urška Alič je leta 2010 za diplomsko delo Booknjiga, tekstilna monografija" >


1. do 31. marec 2017

Urška Alič je leta 2010 za diplomsko delo Booknjiga, tekstilna monografija (mentorja: Boštjan Botas Kenda in Klementina Možina), na Naravoslovnotehniški fakulteti (smer Grafične in interaktivne komunikacije) prejela študentsko Prešernovo nagrado, leta 2013 pa je bilo zaključno magistrsko delo o knjigi umetnika (Knjiga umetnika kot objekt in njena umeščenost v prostor, mentor: Domen Fras) nominirano za isto nagrado.

Od junija 2014 dalje deluje kot samozaposlena v kulturi in se udejstvuje na področju tiska in založništva in različnih tiskarskih tehnik, predvsem sitotiska in risografije (v okviru kolektiva Riso Paradiso). Med projekti raziskuje lasten izraz, ki temelji predvsem na omejenih izdajah tiskovin in potiskanega materiala.

Na Dunaju se posveča raziskovanju risografije in knjige.

Umetniki_v_rezidenci_slo_Urška_Alič