1. do 30. september 2017 Raziskovalec v rezidenci

Primož Jesenko (*1975) je dramaturg, gledališki kritik in raziskovalec s posebnim fokusom na eksperimentalne gledališke težnje v Sloveniji in svetu. Magistriral je na AGRFT Ljubljana; njegova študija Dramaturški koncepti v slovenskem gledališču 1950–1970 je izšla v knjigi leta 2008, monografija Rob v središču: Izbrana poglavja o eksperimentalnem gledališču v Sloveniji 1955–1967 pa leta 2015. Zanjo mu je Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije leta 2016 podelilo Priznanje Vladimirja Kralja za kritiške in teatrološke dosežke. Od leta 2004 je urednik za področje gledališča pri mesečniku Dialogi. Sodeloval je v več raziskovalnih projektih (TACE – Occuppying Spaces: Eksperimentalno gledališče v Srednji Evropi; SGM, 2008–2010; Uprizarjanje vizualnega, uprizarjanje življenja, Maska Ljubljana, 2009, itn.) in na mednarodnih kolokvijih (npr. ob dvajsetletnici ustvarjanja Jana Lauwersa in gledališke skupine Needcompany, 2007). Umetniški koordinator mednarodnega festivala sodobnih uprizoritvenih umetnosti Exodos in koordinator slovenske udeležbe pri Mobile Laboratory for Theatre and Communication v okviru evropske mreže gledaliških festivalov F.I.T (2006–2008).

Na Dunaju bo raziskoval odnos med avstrijskim in slovenskim eksperimentalnim gledališčem.

Foto: Primož Jesenko

Umetniki_v_rezidenci_slo_Primož_Jesenko_Raziskovalec_v_rezidenci