21. marec 2017, 18:00 Österreichische Akademie der Wissenschaften, Doktor Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Dunaj

Zbirka Thought, Society, Culture: Slovenian and SouthEastern European Perspectives je pod okriljem založbe Peter Lang začela izhajati leta 2012. Kolikor nam je znano, gre za edinstven primer na področju založništva slovenske humanistike. Bistvo tega sodelovanje bi lahko povzeli v enem stavku: slovenska znanstvena ustanova (ZRC SAZU) v sodelovanju z založbo z mednarodnim ugledom in dosegom (Peter Lang Verlag) skrbi, da sta tuja strokovna in znanstvena javnost sproti seznanjani z najodličnejšimi dosežki naše humanistike.

Katera dela bodo prevedena v angleški jezik in bodo izšla v zbirki, vsako leto presoja uredniški odbor, sestavljen iz raziskovalcev ZRC SAZU in članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU). Odbor v sestavi akad. Rajko Bratož, akad. Kajetan Gantar, dr. Marko Juvan, dr. Marina Lukšič Hacin, dr. Drago Perko, dr. Borut Telban, dr. Mimi Urbanc kot glavna urednica in dr. Oto Luthar kot odgovorni urednik se je prvikrat sestal leta 2012.

Izbrana dela morajo ustrezati nekaj kriterijem, od katerih sta najpomembnejša znanstvena odličnosti in ta, da “raziskujejo kulturo kot vseobsegajoč pojem za označevanje načina življenja posameznika in družbe ter dosežkov njihovih miselnih in ustvarjalnih naporov, a v žarišču ohranjajo slovenski prostor”. Poleg tega morajo biti zanimiva tudi za mednarodno javnost in na svojem področju prispevati nekaj novega. Lahko gre bodisi za še neobjavljeno delo bodisi za knjigo, ki je v slovenščini že izšla, odmevala v znanstveni in strokovni javnosti ter si prislužila kakšno nagrado.

Doslej sta v zbirki Thought, Society, Culture: Slovenian and South Eastern European Perspectives izšli dve deli, in sicer The History of Linguistic Thought and Language Use in 16th Century Slovenia (avtor dr. Kozma Ahačič) in A Slavic Republic of Letters: The Correspondance between Jernej Kopitar and Baron Žiga Zois (avtor: dr. Luka Vidmar). Tik pred izidom je rokopis dr. Borisa Golca z naslovom Nedokončana kroatizacija delov vzhodne Slovenije med 16. in 19. stoletjem: po sledeh hrvaškega lingvonima in etnonima v Beli krajini, Kostelu, Prekmurju in Prlekiji (angleški naslov Changing Identities at the Meeting Point of Related Peoples: Temporary Croatization of Parts of What Is Now Eastern Slovenia between the Sixteenth and Nineteenth Centuries). V fazi prevajanje pa je delo dr. Neve Makuc z naslovom Kolektivne identitete obmejnega prostora v novem veku: Primer Furlanije in Goriške v luči sočasne historiografije.

Splošno_slo_Predstavitev:_Zbirka_Thought,_Society,_Culture:_Slovenian_and_SouthEastern_European_Perspectives