7. april 2016, 19:00 Predstavitev projekta in zgoščenke drustva slovenski skladateljev SKC, Korotan, 1080 Dunaj
  • Izvajalci
  • Tina Žerdin: harfa
  • Primož Kranjc: harmonika
  • Vesna Stanković: violina
  • Mariagrazia Pistan: harfa
  • Mateja Kremljak: flavta
  • Moderacija:
  • Dr. phil. Matej Santi (Universität für Musik u. darstellende Kunst Wien)
  • "Harfonija - harfa v delih slovenskih skladateljev":
  • Marca 2015 je v založbi Društva slovenskih skladateljev izšla zgoščenka "Harfonija - harfa v delih slovenskih skladateljev". Ideja o predstavitvi le-te je prerasla v projekt, ki se zdaj šele začenja in želi v prihodnosti načrtno skrbeti za izvajanje in mednarodno promocijo slovenske solistične in komorne glasbe za harfo ter vzpodbujati nastanek novih del za ta inštrument.

Predstavitev bo potekala pod vodstvom umetniške vodje projekta, na Dunaju živeče slovenske harfistke Mag.Tine Žerdin. Pogovor z izvajalci in prisotnimi skladatelji bo vodil muzikolog Dr.Matej Santi.

Glasba_slo_Tina_Žerdin:_Harfonija_–_harfa_v_delih_slovenskih_skladateljev_Predstavitev_projekta_in_zgoščenke_drustva_slovenski_skladateljev